Studiegidse / Studyguides

Nuwe en gebruikte gidse beskikbaar (old or new guides)

Sien webblad vir Registrasie vir leerder

www.impaq.co.za

See webpage for Registration per learner

- Reader & Scribe

- Invigilators (Eksamentoesig) Gr 10 - 12

- Assessor (Mondelinge / Orals) (Gr 10 - 12)

- Coding & Robotics Gr R - 9

- Fasiliteerders beskikbaar op aanvraag enige vakgebied

- Tutors available at request any subject